در اخلاص و در عمل بود: شیوه های مبارزاتی شهید سعیدی
59 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) تیر 1387 - شماره 32 )(2 صفحه - از 9 تا 10)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی