نهضت امام از آغاز تا اکمال: امام فرمود آتشی زیر خاکستر است که به زودی شعله خواهد کشید
67 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : شاهد یاران ) خرداد 1385 - شماره 7 )(3 صفحه - از 15 تا 17)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی